Noter til Videnskabsteori og Etik for de Kemiske Fag


Kurset er en ufuldstændig introduktion til den naturvidenskabelige forsknings struktur og sædvanlige spilleregler.
Hovedvægten er på hvordan forskning bedrives, snarere end hvordan den beskrives. Kurset har udgangspunkt i og eksempelmateriale fra kemi;
det omfatter syv ugers undervisning med følgende emner:


Marts 2014, Steen Hammerum, steen@kiku.dk